غم عشق

    حروف ابجد
ا ب ج د ه و ز ح ط ی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

 

ک ل م ن س ع ف ص ق
۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰

 

ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰

 

به وسیله این شماره های حروف شما می توانید شماره ابجد اسم خودرا بدانید وبدین وسیله می توانید

ذکر مخصوص خود را ازمیان اسمای الهی پیدا کنید توجه:سعی کنید ان ذکری که انتخاب می کنید ازاسمای جلالیه خداوند نباشد ما قدرت هضم اسمای جمالیه رو نداریم تا چه رسد به اسمای جلالیه

شما بعدازاینکه ذکر خود را پیدا کردین به اندازه شماره ابجد اسمتان ان ذکررا تکرار می کنین

التماس دعا


 
نويسنده:سید یعقوب جبارزاده |  شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶
موضوع: | لينک ثابت |